Doelstelling + Foto’s

Stichting Vlierden Helpt heeft als doel het ondersteunen van minderbedeelden in de samenleving teneinde hen perspectief te bieden en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun bestaan, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut, en heeft geen winstoogmerk.

Op dit moment richt Stichting Vlierden Helpt zich uitsluitend op het ondersteunen van het Rangala Babyhome (weeshuis) in Kenia. We ambiëren het Rangala weeshuis op structurele basis financieel te ondersteunen zodat aan basisbehoeften van het weeshuis voldaan kan worden. De donaties van onze Stichting  worden primair besteed aan medicijnen, voedingsmiddelen en de voor de continuïteit van het weeshuis noodzakelijke verzekeringen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 leden: Karin Noten-Bronstein (voorzitter), Hans van Huisseling (penningmeester) en Linda Vullings-van Otterdijk (secretaris). Jo Buijtenweg -Driessen en Tonny van Rijssel zijn gestopt als bestuurslid, maar nog sterk betrokken bij de Stichting Vlierden Helpt en het weeshuis.

 

 

Voorbeeld van afbeelding

Voorbeeld van afbeelding

Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding
Voorbeeld van afbeelding