Financiële verantwoording

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester middels een bedrijfs- en spaarrekening. Afgezien van de noodzakelijke beheerskosten wordt het vermogen uitsluitend aangewend om minderbedeelden te ondersteunen, primair door donaties aan het Ranga’la Weeshuis. Bestuurders zijn onbezoldigd.

De ambitie is om Ranga’la jaarlijks met een bedrag van minimaal  € 5000,- te ondersteunen.

financieel overicht