Financiële verantwoording

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester middels een bedrijfs- en spaarrekening. Afgezien van de noodzakelijke beheerskosten wordt het vermogen uitsluitend aangewend om minderbedeelden te ondersteunen, primair door donaties aan het Ranga’la Weeshuis. Bestuurders zijn onbezoldigd.

De ambitie is om Ranga’la jaarlijks met een bedrag van minimaal  € 5000,- te ondersteunen.

In 2022 heeft de Stichting een extra donatie aan het Rangala weeshuis gedaan om bij te dragen aan de kosten voor renovatie van het dak van de keuken die ernstige schade had opgelopen vanwege een zware storm. De totale donatie richting Ranga’la bedroeg hierdoor €6000,- in 2022. Deze extra last kon de stichting gemakkelijk dragen vanwege hoger de begrote inkomsten -met name door zeer succesvolle wervingsacties (scholierenloop Wegwijzer Vlierden €1916.55, Hub challenge €1700,- en substantiele schenkingen van totaal €2732.27.

financieel overicht